UPDATE 10 JANUARI 2024, 15.30 UUR

Vandaag is de ijsdikte weer gemeten. Op de ene helft van de ijsbaan is de ijsdikte voldoende om te kunnen schaatsen. Op de andere helft van de baan is het ijs te dun om op te schaatsen. Na overleg hebben we besloten om morgen (donderdag 11 januari 2024) vanaf 10.00 uur een gedeelte van de ijsbaan (helft van de baan!) open te stellen.

Entree: gratis.

Koek en zopie is tegen betaling verkrijgbaar.

Stand van zaken ijsbaan

Vanmiddag is de ijsdikte gemeten en gebleken is dat deze niet overal hetzelfde is. De dikte varieert van 3 tot 5 cm, terwijl op een gedeelte van de baan vrijwel geen ijsvorming is. Morgen wordt er weer gemeten. Dan kunnen we meer informatie geven!

Zondag 18 december 2022

Morgen (zondag 18 december) is de ijsbaan vanaf 10.00 uur open voor kinderen tot 16 jaar (met eventuele begeleiding).

Entree: gratis.

Koek en zopie is tegen betaling verkrijgbaar.

UPDATE 12.00 UUR

De ijsbaan is open voor iedereen. Op de ijsbaan kunnen hele rondjes worden geschaatst.