Historie

In de B&W-vergadering van 22 november 1934 (burgemeester G.J.Massink en secr. L.K.Wierenga) wordt aan J.W. Dierssen, Koopman, vergunning verleend tot het plaatsen van een benzinemotor van 5-8 P.K.,voor het in werking brengen van een pompinstallatie ten dienste van de watervoorziening van een op te richten ijsbaan, in het pand Heidenhoek, B no.73, kadastraal bekend, gemeente Zelhem, Sectie G no.1300.( uit: afschrift Vergunning Hinderwet, privé archief Willy Dierssen, kleinzoon).

In de regionale krant verschijnt een mooi artikel met foto van de nieuwe baan in aanleg. De journalist schrijft:

Met een durf en voortvarendheid,die in dezen tijd prettig aandoet (het is immers crisistijd),heeft de heer J.Dierssen,eigenaar van cafe Halfweg aan den weg Zelhem-Doetinchem,besloten tot den aanleg van een ijsbaan.Dat het wat goeds wordt,bewijst de foto.

De baan wordt 334 m.lang en 10 m breed,terwijl nog een apart kinderbaantje aanwezig is. De waterstand in de omringende slooten is hooger gelegen dan deze baan, zoodat het gemakkelijk is eenige centimeters water op de baan te laten lopen;na twee nachten vorst verwacht men reeds op deze baan te kunnen rijden;door toelating des nachts van nieuw water is de baan in prima conditie te houden. Er komt een muziekkoepel, tevens consumptie-tent;de baan wordt electrisch verlicht,er zijn aardige zoden zitplaatsen overal, enz. ’s Zomers overweegt de heer Dierssen hier grasbaanwielerwedstrijden e.d.te doen houden.

Het werk wordt uitgevoerd door de N.V.Aannemers Mij.v.h. D.Jansen & Zn,te Aalten”. In de winter van 1934/35 kon er gelijk gereden worden.

Kunstschilder H.E. Knaake (geb.2-2-1863,overleden 24-12-1948), hobby schoonrijden, opende met zijn 73 jaar “Dierssen-Halfweg” met een eerste rondje Hij gold als een ontwikkeld man en schaatste met zijn breed gerande hoed vaak als er ijs was.

Uit het archief van Willy Dierssen blijkt dat in 1948 de politie toestemming verleende om de baan op zaterdag 21 februari en volgende dagen te openen. Openingstijden waren: 13-17 uur en 18-22 uur. De heer Dierssen moest daarvoor vermakelijkheidsbelasting betalen aan de gemeente-ontvanger, de heer L.J.Bieleman, tot een bedrag van F 276,85, een aanzienlijk bedrag in die tijd.

Het oorspronkelijk plan voor de ijsbaan is gemaakt door B.Jansen,directeur, te Aalten en is ingediend op 1 november.1934. Op de baan is een damestoilet opgenomen in de eerste buitenbocht en een herentoilet in de tweede. In de verhalen van Zelhemmers ontstonden in ijsperiodes vele liefdesrelatie: Ijsbaan Halfweg was het huwelijksbureau in de winter.
Tot nu toe hebben we een blijvende relatie kunnen ontdekken: Jan Eelderink (loonbedrijf)en zijn vrouw Greta.
Jan Eelderink is nu voor IJsvereniging Zelhem de watermeester.