Stand van zaken ijsbaan

Vanmiddag is de ijsdikte gemeten en gebleken is dat deze niet overal hetzelfde is. De dikte varieert van 3 tot 5 cm, terwijl op een gedeelte van de baan vrijwel geen ijsvorming is. Morgen wordt er weer gemeten. Dan kunnen we meer informatie geven!